วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

PromptPay


การโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือเดิมใช้ชื่อว่า เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็นทางเลือกในการให้บริการรับ – โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกและปลอดภัยโดยจะให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet, Banking และ ตู้ ATM ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย
 

คำถาม
บริการพร้อมเพย์ปลอดภัย หรือไม่
ตอบ บริการพร้อมเพย์เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ระบบพร้อมเพย์มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่รัดกุม การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคง ปลอดภัย และการใช้งานของประชาชนผู้โอนเงินอย่างถูกต้อง
                                                                          อ้างอิง https://tech.mthai.com/it-news/58786.html

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รุ้จักกันด้วยชั่วโมงโค้ดกัลยานี

น.ส.กัลยานี จันทร์สุขสวัสดิ์ ม.5/5
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
แนวทางการศึกษาต่อ กฎหมาย
การประยุกต์ใช้ในการเขียนเว็ปไซต์
คติประจำใจ ท้อได้แต่อย่าถอย

เขียนแล้วสนุกมากและได้เล่นเกมใช้โค้ด